ja_mageia

Izrada izvještaja, elaborata i završnog računa
Izrada financijskih izvještaja, elaborata i završnog računa prema dogovoru s Vama.
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Zakonski propisi iz računovodstva

 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost
NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 86/01, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09

Zakon o računovodstvu
NN 109/07

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost 
NN 60/96113/977/99112/99119/99 - ispravak, 44/0063/0080/00109/0054/0158/03198/0355/04,77/04 - ispravak, 153/0579/07 149/09

Zakon o platnom prometu u zemlji
NN 117/01

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini
NN 157/09

 

Kalkulator plaća


Kalkulator za izračun neto i bruto iznosa plaće

Novac - Danas.hr


Odaberite jezik